Házirend

Általános információk
 • A látogató a belépőjegy megvásárlásával a Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Házirendünk a belépő vendégek kényelmét és biztonságát szolgálja annak érdekében, hogy minden kedves látogatónk zavartalanul élvezhesse a Funcity szolgáltatásait.
 • A jelen házirendet meghatározta a Fürdő Játékház Korlátolt Felelősségű Társaság- adószáma: 27072785-2-20, cégjegyzékszáma: 20-09-076716, törvényes képviselője: Szabadics Zoltán ügyvezető - a Funcity üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető)
 • A Funcity házirendje elérhető a funcity.hu/hazirend weboldalon, valamint elolvasható a Funcity jegypénztáránál kihelyezett táblán
 • Megkérjük látogatóinkat, hogy a Funcity területén dolgozó munkatársak tanácsait, figyelmeztetéseit vegyék figyelembe, tartsák be a magasságra, testsúlyra, ruházatra vonatkozó előírásainkat és vigyázzanak saját maguk, valamint a többi látogató testi épségére. Abban az esetben, ha bármelyik eszközünkön bármilyen rendellenességet, meghibásodást tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék a Funcity dolgozói felé
 • A Funcity területén gyermekfelügyeletet nem biztosítunk, 12 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt kísérettel vehetik igénybe szolgáltatásainkat. A Funcity dolgozói belépés előtt jogosultak a vendégek életkorának ellenőrzésére, amennyiben a belépni szándékozó vendég az életkor ellenőrzését nem teszi lehetővé, akkor a Funcity jogosult a belépést megtagadni
 • A házirendben foglaltak be nem tartása, a saját és mások testi épségének veszélyeztetése esetén a Funcity munkatársai jogosultak a látogatót kizárni a szolgáltatások igénybevételéből. Ebben az esetben a látogatónak kártérítés nem jár, a Funcity jegy árának sem részbeni, sem egészbeni visszatérítésére nem köteles
A belépés feltételei a belépőjegy vagy mozijegy megvásárlásán felül:
 • a cselekvőképes látogató,
 • vagy a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője vagy a törvényes képviselő felhatalmazása alapján nyilatkozattételre jogosult személy (pl. kísérő pedagógus) általi felelősségvállaló nyilatkozat aláírása és annak a Funcity pénztárában történő átadása.
Részletes szabályok:
 1. Az alábbi eszközöket tilos a Funcity területére bevinni: gyúlékony anyagok, éles és szúró eszközök, máshol vásárolt ételek és italok, roller és görkorcsolya
 2. Rágógumi és bármilyen cukorka fogyasztása a Funcityben működtetett attrakciók területén biztonsági okokból nem megengedett
 3. A vendégek az attrakciókat, berendezéseket saját felelősségükre és rendeltetésszerűen kötelesek használni. Az Üzemeltető kizárólag az eszközök ÉS berendezések biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért felelős. Az üzemeltető kizárja felelősségét a résztvevő felróható magatartásának bárminemű következményéért
 4. A berendezések használata során figyelemmel kell lenni más látogatók egészségére és testi épségére, a játékok használata során kellő figyelmet és együttműködést kell tanúsítani. Mások veszélyeztetése tilos! A Funcity alkalmazottainak útmutatásait minden látogatónak kötelessége betartani
 5. A Funcity-t csak egészségesen, gyógyszer (alkohol, drog, vagy bármilyen egyéb tudatmódosító szer) hatása alatt nem álló személy látogathatja. Amennyiben a Funcity személyzete azt valószínűsíti, hogy a látogató állapota nem felel meg ezen előírásoknak, a látogatót a Funcity területéről kizárhatja
 6. Kismamák számára az alábbi attrakciók/ játékeszközök használata saját és születendő gyermekük érdekében nem ajánlott: Rocketman, Turbocharger, Thunder Race, Crazy Rush
 7. Aki a Funcity berendezéseit megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a teljes kár megtérítésére kötelezhető, ellene értékhatártól függően szabálysértési vagy büntető eljárás indítható
 8. A Funcity területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység folytatása, beleértve bármilyen promóciós, értékesítési tevékenységet továbbá a kereskedelmi célú hang- vagy képfelvétel készítését.
 9. A kedvezményre jogosító karszalagok más vendégnek való átadása tilos!
 10. Az attrakciókat papucsban tilos használni. Ékszerek (karóra, karkötő, gyűrű, nyaklánc, hosszú fülbevaló) viselete balesetveszélyes, ezért ezeket a játék kezdete előtt kérjük levenni. Amennyiben megoldható, javasoljuk a szemüveg mellőzését, a Crazy Rush, Wonder Tour és Rocket man esetén a szemüveg levétele kötelező! A hosszú hajat kérjük összekötni
 11. A Funcity területén hagyott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Az értékeket javasoljuk az előtérben található értékmegőrző szekrényekbe zárni. A talált tárgyakat a Funcity jegypénztárában kell leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Talált tárgyakat két hétig őrzünk meg, átvételük csak – a tulajdonosi jogosultság igazolása mellett - személyesen lehetséges.
 12. Étel és ital fogyasztása a játéktérben balesetvédelmi és higiéniai okokból tilos. Étel és italfogyasztásra kizárólag a büfében és annak vendégterében, az arra kijelölt helyen van lehetőség
 13. A Funcity minden területe megközelíthető mozgássérültek számára is. Az attrakciókat/játékelemeket mozgássérültek csak korlátozottan tudják használni - kérjük ezzel kapcsolatban érdeklődjenek munkatársainknál
 14. A Funcity mint adatkezelő a vagyonbiztonság és a vendégek biztonsága érdekében kamerarendszert működtet. A kamerás megfigyelésre jól látható helyen táblák figyelmeztetnek. A jegypénztárban kifüggesztésre került a kamerás megfigyelés adatkezelési tájékoztatója. A Fürdő Játékház Kft. adatkezelőjének adatkezelési szabályzata elérhető a funcity.hu weboldalon, illetve a Funcity jegypénztárában
 15. A látogatók egészsége érdekében egész napos nyitvatartás esetén előre megjelölt időpontban 30 perc fertőtlenítő szünetet tartunk, ekkor minden látogató köteles elhagyni a Funcity területét
 16. Mozgó- illetve állókép készítésre alkalmas eszközt pl. mobiltelefon, kamera, fényképezőgép mindenki a saját felelősségére vihet be a Funcity területére. Kérjük kedves látogatóinkat, hogy fényképek és mozgóképek készítése során a többi látogatót ne zavarják, és legyenek figyelemmel a többi látogató személyiségi jogaira. Selfie botok használata biztonsági okokból nem megengedett. Drónt a Funcity területére nem lehet behozni. A Funcity látogatóiról az Üzemeltető Fürdő Játékház Kft. munkatársai marketing célú fotókat és videókat készíthetnek. Az erre vonatkozó rendelkezéseket és felelősségvállalásokat a Fürdő Játékház Kft. adatkezelési szabályzata tartalmazza.
 17. A Funcity teljes területén – a dohányzásra kijelölt kültéri helyszín kivételével - tilos a dohányzás, a tiltás vonatkozik az elektromos cigarettára is. A dohányzás miatt keletkezett károk költségét a szabályt megszegő látogató köteles viselni
 18. A Funcity saját szervezésű rendezvényei esetén alkalomszerűen a fentiektől eltérő szabályozást hozhat, melyről a résztvevőket előzetesen tájékoztatja. Csoportos foglalás esetén a szervező felelőssége, hogy a házirend szabályait a látogatók betartsák
 19. Az életkorra vonatkozó ajánlások nem kötelező érvényűek, a fizikai feltételek és egyéb előírások betartása kötelező. Az egyes attrakciók/játékelemek korlátozott kapacitással használhatók. Az attrakciók használatáról tájékoztató táblák informálják a látogatókat. Kiskorúak esetében a felnőtt kísérő felelőssége, hogy az előírásokat a kiskorúval megértesse
 20. Az attrakciók használata előtt a látogató köteles meggyőződni arról, hogy megfelelő egészségi, mentális és fizikai állapotban van. Amennyiben bármelyik attrakció/játék használatakor rosszullétet tapasztal, haladéktalanul jelezze azt munkatársainknak és hagyja el az attrakciót/játékot!
 21. Az egyes attrakciókhoz kapcsolódóan a Funcity részletes használati szabályokat ír elő, amelyek megismerése a játékosok kötelessége. A részletes szabályokat tartalmazó információk a játékok/attrakciók előterében találhatók, illetve kérésre a jegypénztárban is megismerhetők.
 22. A Funcity területén tűzveszélyes elektromos eszközök és nyílt láng használata tilos. Közlekedési és menekülési utakat elzárni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. Tűz vagy egyéb veszély esetén az épületet a kijelölt menekülési útvonalon kell elhagyni, illetve értesíteni kell a Funcity munkatársait a recepción. A tűzvédelmi szabályzat be nem tartása kártérítést, tűzrendészeti bírság kiszabását eredményezheti.
 23. A Fürdő Játékház Kft., mint a Funcity üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen házirendet bármikor módosítsa. A módosított házirend hatályba lépésének napjától a Funcity.hu weboldalon közzétételre és a Funcity bejáratánál kifüggesztésre kerül.
Együttműködésüket köszönjük! Jó szórakozást kívánunk!